Hoe kunnen we druk bezette werknemers aan het bewegen krijgen?

Manu
Manu

Waarom is deze uitdaging zo belangrijk?

Manu: "We mogen de kracht van bedrijven om de gezondheid van hun medewerkers te bevorderen niet onderschatten. Bedrijven kunnen inzetten op gezonde voeding, mentaal welzijn, fysieke gezondheid en algemene levensvreugde. Dat levert productievere medewerkers op, maar nog belangrijker: een gelukkigere en gezondere samenleving."

 

Manu
We mogen de kracht van bedrijven om de gezondheid van hun medewerkers te bevorderen niet onderschatten.
Manu
Image
Manu De Buck

Eigen ervaring

Manu: "Ik leid een startup met een beperkt aantal personeelsleden. We zijn nog in volle opstart, dus ik besef dat wij veel vragen van onze mensen. Een aantal van hen beweegt weinig. Ik zou hen graag op een positieve manier ondersteunen. Ze geven zelf aan dat ze geen tijd hebben om te sporten. Ik zou hen die tijd graag geven." 

"Ook het verhaal van Karel Sabbe is bijzonder inspirerend. Deze ultraloper gaf in een interview aan dat hij acht uur traint per week. Om nadien afstanden te lopen waar zelfs marathonlopers van verbleken. Acht uur is niet veel. Maar Karel maakt keuzes. Zo traint hij bijvoorbeeld niet op “bergen lopen” omdat het hem 20 minuten kost om naar de dichtstbijzijnde geschikte berg te rijden. Dat is tijd die van zijn training af gaat."

Image
Els Clays (UGent)

Ook onderzoekers pleiten voor een beweegcultuur op het werk

Professor Els Clays (Universiteit Gent) is al jaren gebeten door onderzoek naar welzijn op het werk. Zij vertelt: "Sport op de werkvloer aanbieden kan een leuke add-on zijn, maar voor de gezondheid en het welzijn van de mensen kan je op vlak van beweging met kleine quick-wins al een groot verschil maken. Het gaat dan meer om een beweegcultuur te introduceren, zoals het gebruik van sta-bureaus, het introduceren van wandelvergaderingen en teamafspraken om altijd de trap te nemen in plaats van de lift. Technologie kan daar zeker bij helpen, zoals bijvoorbeeld software op je laptop met pop-up beweegoefeningen. Tenslotte kan samen wandelen tijdens de lunch net zo verbindend zijn als samen sporten, en ligt de drempel lager om mee te doen."

Voor wie is deze uitdaging belangrijk?

Manu: "Voor mensen die uit zichzelf niet of nauwelijks sporten. Mensen met een druk leven. Mensen die het moeilijk tijd of motivatie vinden."
 

Image
Manu

Kan je zelf een aantal oplossingen bedenken?

  • Een aantal uren vrijaf tijdens het werk om te sporten? 
  • Een aantal uren verplicht sporten? 
  • Sporten tijdens lunchbreaks? 
  • Gezond bewegen in de verplaatsing naar en van het werk? 
  • Competities tussen bedrijven? 

Wanneer is deze uitdaging opgelost?

Manu: "Als er een positieve impact is op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van mensen. Als deze mensen het gevoel hebben dat ze iets extra hebben gekregen, zonder dat ze er iets voor moesten opgeven."