Iedereen uitvinder

Een gezonde stad heb je niet van vandaag op morgen. Daarom deze stapsgewijze aanpak van uitdagingen verzamelen, problemen verkennen, oplossingen bedenken en experimenteren. Hiervoor hebben we jou nodig, in elke fase: daag ons uit, bedenk mee oplossingen en experimenteer mee.

Aanpak Comon

Fase 1 – Uitdagingen verzamelen

Image
39 uitdagingen

1a) Uitdagingen verkennen

Comon werkt verder op de noden die Gentenaars zelf signaleren. In fase 1 verzamelen we uitdagingen om het leven in Gent beter te maken. Bij iedereen die Gent een warm hart toedraagt, dus ook bij jou. Voor het project over verstaanbare zorg verzamelden we 39 uitdagingen tijdens 3 brainstormsessies en via een online campagne met bekende Gentenaars. Met elke uitdager deden we een interview. Hier vind je de volledige lijst van de ingestuurde uitdagingen.

Image
654 stemmen

1b) Uitdaging selecteren

Uit de lijst van alle uitdagingen selecteren onze experts één centrale uitdaging waarrond Comon een experiment opzet. Voor het huidige project is de gekozen uitdaging: Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars? Voor die keuze wordt rekening gehouden met verschillende criteria. Onder andere het aantal stemmen tijdens de online public vote campagne, dus ook jouw stem. Andere criteria zijn: de expertise die Comon in huis heeft, hoe stedelijk de uitdaging is, de omvang van de uitdaging, enz. Voor het project over verstaanbare zorg brachten 489 Gentenaars hun stem uit. Dat was goed voor 654 stemmen.

Fase 2 - Problemen verkennen

Image
67 experts

2a) Problemen verkennen

Vooraleer we oplossingen bedenken, gaan we eerst de gekozen uitdaging verkennen. Welke problemen zijn er zoal? Om dat te weten te komen, steken we ons licht op bij experten. Welke (technologische) oplossingen bestaan er al? En wat maakt het nog steeds een probleem? Voor het project over verstaanbare zorg praatten we met 67 experts in verstaanbare zorg: 45 experts op bootjes en 22 experts tijdens verdiepende interviews.

Wat doen we nog? Interviews met burgers in De Krook, een Filocafé in meerdere talen en Dialoogtafels over de gekozen uitdaging. Dus ook met jou. En enkele medewerkers van Comon doen een korte inleefstage.

2b) Problemen selecteren

Een uitdaging bestaat steeds uit meerdere deelproblemen. In het project over verstaanbare zorg stelden we zes deelproblemen vast. Samen met de experten kiezen we enkele deelproblemen waarvoor we in de volgende fase oplossingen gaan bedenken.

Fase 3 – Oplossingen bedenken

Image
9 innovatieve ideeën

3a) Oplossingen bedenken

Daarna gaan we oplossingen bedenken, samen met iedereen die Gent een warm hart toedraagt. Dus ook met jou. Welke oplossingen zouden we uitvinden in een ideale wereld, zonder technologische beperkingen? Voor het project over verstaanbare zorg bedachten Gentenaars 9 innovatieve ideeën voor meer verstaanbare zorg, tijdens cocreatieworkshops in De Krook. Deze oplossingen zetten we in de kijker via een expo in De Krook.

 

 

Image
95 Gentenaars

Wat vinden Gentenaars van deze innovatieve ideeën, in een ideale wereld? Daarvoor trekken we de Gentse wijken in, ook naar jou. Voor het project over verstaanbare zorg gaven ongeveer 95 Gentenaars hun feedback op de ideeën voor meer verstaanbare zorg, tijdens de bakfietsdagen.

Image
Infographic Maakmarathon

3b) Oplossingen selecteren

Tijdens de Maakmarathon werken studenten samen verder op de geselecteerde ideeën, onder het toeziend oog van experts. In het traject over verstaanbare zorg bedachten 42 Gentse studenten uit verschillende opleidingen samen 9 concrete oplossingen.

Fase 4 – Experimenteren

4a) Experimenteren met oplossingen

Oplossingen in zicht? Genoeg gepraat, tijd om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens de Miniproeftuinen zetten we voor 't eerst een écht experiment op. Hoe? Diverse teams van o.a. geëngageerde burgers, onderzoekers en ondernemers gaan aan de slag als uitvinders. Tijdens een Design Sprint van vijf dagen geven zij de innovatieve ideeën uit de Maakmarathon verder vorm, laten deze uittesten door burgers en experts en laten ze met budget van Comon ontwikkelen tot echt werkende prototypes. Ook burgers kunnen meedoen aan een Miniproeftuin, jij bent dus ook welkom. Daar is ruimte om te experimenteren: je creatief laten gaan, proberen, mislukken, opstaan en opnieuw. Technologen staan klaar om de teams te adviseren bij de ontwikkeling van prototypes.

Image
Prototypes

Op dit ogenblik bruist het van de energie in onze labo’s, waar vier Miniproeftuinteams prototypes ontwikkelen:

  • Dolox: een slim horloge om pijn te registreren
  • RingMe: een telefoonbot voor anderstaligen om je doktersbezoek voor te bereiden in je eigen taal
  • Spexter: een app die je medisch verslag omzet in een verstaanbare uitleg
  • MIA: een webtool om psychologische hulp op maat te vinden
Image
Experimentcafés Comon

Jij kan deze prototypes als eerste komen uittesten tijdens onze Experimentcafés in De Krook. De uitvinders stellen er hun prototype in primeur voor aan iedereen met interesse. En ze hebben jouw feedback nodig. Werkt het goed? Wat ontbreekt er volgens jou nog aan? Wat kan beter? Ook zo draag jij bij tot de toekomst van onze gezondheidszorg in Gent.

Image

4b) Verduurzamen van oplossingen

We brengen partners samen en ondersteunen hen om prototypes uit de Miniproeftuinen verder uit te testen, vorm te geven en om te zetten tot een product of dienst dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen.

Fase 5 – Evalueren en leren

Aan het einde van elk Comon-traject evalueren we onze aanpak en onze werking. We doen dat door in gesprek te gaan met iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan Comon. Zo organiseren we enkele evaluatieworkshops met de partnerorganisaties. Tegelijk interviewen we allerlei betrokkenen, zoals burgers, experten, ondernemers, beleidsmakers enz.

Waarom we dat doen? Omdat alles altijd beter kan. Met de lessen die we trekken uit de evaluatie, sturen we het volgende Comon-traject bij. Daarnaast delen we alles wat we geleerd hebben met onze partners. Zo maken we van Gent een nòg betere stad.

Tijdens het hele traject ben je ook welkom op onze overige events. Deze events hebben de bedoeling om te informeren, digitale vaardigheden aan te scherpen, design thinking te stimuleren en kritisch te laten reflecteren. Een greep uit ons aanbod:

  • Digicafés: beginners leren werken met apps zoals Itsme, Mijn Burgerprofiel en eBox
  • Levende bibliotheek: kwetsbare mensen delen hun persoonlijk verhaal
  • Gespreksavonden met patiënten waar Gentenaars mee nadenken over de impact en wenselijkheid van technologie