Piet Bracke

Piet is gezondheidssocioloog en gaat ons wat meer vertellen over de verschillende dimensies van onze mentale gezondheid. Bijvoorbeeld over wat we nodig hebben voor ons persoonlijk welbevinden, over het belang om tot een sociaal netwerk te behoren, en over het belang van het gevoel van zinvolheid.
Piet Bracke