Filocafé over meertalige zorg (in Engels) - Filocafé about multilingual care

Tijd
17:30 - 20:30
Locatie

De Krook
M. Makebaplein 1
9000 Gent
België

Prijs
Gratis
Filocafé

English: see below

PROGRAMMA

Geen betere manier om na te denken, dan door met elkaar in gesprek te gaan. Zin in een filosofisch avontuur over meertalige zorg? Het enige wat je nodig hebt is een open geest en een flinke portie gezonde nieuwsgierigheid. Wij zorgen voor een ervaren gespreksleider die alles in goede banen leidt. We gaan dieper in op gedachten, meningen, vooronderstellingen en overtuigingen rond meertalige zorg. Filosofeer mee of kom gewoon luisteren. Het Filocafé gaat door in het Engels.

PRAKTISCH

Dit event gaat door op donderdag 26 januari 2023, van 17u30 tot 20u30 in De Krook. Iedereen is welkom. Het event gaat door in het Engels. Deelname is gratis. Schrijf je in via onderstaande link.

MEER ACTIVITEITEN OVER MEERTALIGE ZORG

Deze activiteit is onderdeel van het 'Experimentcafé over meertalige zorg' op donderdag 26 januari in De Krook. Tijdens dit Experimentcafé kan je deelnemen aan verschillende activiteiten over meertalige zorg:

  • 17u00 - 20u30 Uittesten van RingMe, een telefoonbot voor anderstaligen om je doktersbezoek voor te bereiden
  • 17u30 - 20u30 Filocafé over meertalige zorg (in het Engels)
  • 17u30-18u45 en 19u15-20u30 Meertalig SamenLezen over zorg
  • 17u30-19u Dialoogtafels over meertalige zorg (in Nederlands, Arabisch en Turks)

Ontdek hier het volledige programma en schrijf je gratis in

 

------

ENGLISH

PROGRAM

No better way to think than by talking to each other. Fancy a philosophical adventure about 'multilingual care'? All you need is an open mind and a healthy dose of curiosity. We provide an experienced moderator to ensure that everything runs smoothly. We take a closer look at thoughts, opinions, presuppositions and beliefs surrounding 'multilingual care'. Come and philosophize with us or just come and listen. This Filocafe will take place in English.

PRACTICAL

This event will take place on Thursday, January 26, 2023, from 5:30 PM to 8:30 PM in De Krook. Everyone is welcome. The event will take place in English. Participation is free. Places are limited for this activity and you must register.

MORE ACTIVITIES ABOUT MULTILINGUAL CARE

This activity is part of the 'Experimentcafé on multilingual care' on Thursday 26 January in De Krook. During this Experimentcafé you can participate in various activities about multilingual care:

  • 17u00 - 20u30 Testing of RingMe, a telephone bot for non-native speakers to prepare for your doctor's visit
  • 17u30 - 20u30 Filocafé on multilingual care (in English)
  • 17u30-18u45 and 19u15-20u30 Multilingual reading together about care
  • 17u30-19u Dialogue tables on multilingual care (in Dutch, Arabic or Turkish)

Discover here the full program and register for free

Evenement details

Locatie

De Krook
M. Makebaplein 1
9000 Gent
België

Organisatoren