Uitdagingen

Hier vind je een overzicht van alle uitdagingen die Gentenaars hebben ingediend bij Comon om mensen te stimuleren om gezond te bewegen.

Uitdagingen

Willem en Bert
Hoe kunnen we sport- en bewegingsmateriaal voor iedereen gemakkelijker toegankelijk maken?
Willem, Bert en Pascal
Piet, Bert en Dieter
Hoe kunnen we de beschikbare ruimte om te bewegen en te sporten slim benutten?
Piet, Bert en Dieter
Jonas en Louise
Hoe kan sociaal contact ons aanzetten tot meer bewegen (en omgekeerd)?
Veerle, Jonas, Nele en Louise
Eddy en Greet
Hoe kunnen we via slimme vormen van beweging onze hersenen fit houden?
Eddy en Greet
Carine en Geert
Hoe krijgen we met tips op maat meer mensen aan het bewegen?
Geert en Carine
Joyca en Delfien
Hoe kunnen we beweging tijdens verplaatsingen plezieriger, toegankelijker en veiliger maken in de stad?
Joyca en Delfien
Katrien
Hoe kunnen we wandelvoetbal populair maken in Gent en een hechte gemeenschap opbouwen?
Katrien
Servaas
Hoe kunnen we patiënten motiveren om te blijven bewegen, ook wanneer ze niet langer ongezond zijn?
Servaas
Manu
Hoe kunnen we druk bezette werknemers aan het bewegen krijgen?
Manu
Hoe kunnen we een competitie tussen bedrijventeams organiseren?
Inne
Hoe kunnen we ouders via hun kinderen motiveren om te bewegen?
Elise
Hoe kunnen we de bestaande bewegings­initiatieven zichtbaar maken en met elkaar verbinden?
Davy
Hoe kunnen we kwetsbare thuiswonende ouderen aan het bewegen krijgen?
Emma
Anna
Hoe kunnen we mensen met visuele of andere beperkingen helpen om vlotter te stappen?
Anna
Hoe kunnen we via bewuste ademhaling nog gezonder bewegen en sporten?
Lies
Kris
Hoe kunnen we het probleem van zwerfvuil in onze stad positief aanwenden om mensen meer te laten bewegen?
Kris
Hoe kunnen we gezonde beweegmomenten organiseren in de publieke ruimte waaraan ook passanten kunnen participeren?
Mieke
Peter
Hoe kunnen we Gentenaars met allerlei sportieve ambities via een sociaal platform met elkaar in contact brengen?
Peter
Cedric
Hoe kunnen we van beweging een manier van zelfontplooiing maken?
Cedric
David
Hoe kunnen we mensen tussen 30 en 50 jaar elkaar eenvoudiger laten ontmoeten om samen te bewegen?
David
Fernand
Hoe kunnen we mensen uit dezelfde straat samen laten bewegen?
Fernand
Kristl
Hoe kunnen we mensen met een neurologische aandoening meer aan het bewegen krijgen?
Kristl
Sofie
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat LGBTQIA+ personen veilig en aangenaam kunnen bewegen?
Sofie
Dominique
Hoe kunnen we mensen matchen om samen te sporten?
Dominique
Neesha
Hoe kunnen we een speeltuin voor volwassenen creëren?
Neesha & Ann
Niloofar
Hoe kunnen we plekken in de publieke ruimte toegankelijker maken om te bewegen?
Niloofar
Luc
Hoe kunnen we vervreemding van ons lichaam tegengaan?
Luc
Hoe kunnen we nieuwkomers beter informeren over het bestaande sportaanbod voor kinderen?
Mohammedi
Adam
Hoe kunnen we de publieke ruimte toegankelijk maken om te sporten?
Adam
Alejandra
Hoe kunnen we mensen laten dansen in de parken?
Alejandra
Eline
Hoe kunnen we mensen die langdurig ziek zijn de moed en de energie geven om te sporten?
Eline
Hoe kunnen we mentaal kwetsbare mensen samenbrengen om te wandelen in de natuur?
Martine
Michèle
Hoe kunnen we verenigingen ondersteunen om meer beweging te voorzien in hun werking en bij hun leden?
Michèle
Evelien
Hoe kan dans gebruikt worden als stimulans om mensen te laten bewegen?
Evelien
Hoe kunnen we mensen uit hun kot halen om een vorm van beweging te ontdekken die bij hen past?
Monique & Bernice
Hoe kunnen we mensen voor wie bewegen een uitdaging is met elkaar in contact brengen om samen te bewegen?
Merel
Hoe kunnen we meer bekendheid geven aan alle laagdrempelige initiatieven die er al bestaan?
Christian